Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim 

 

 

           

 

 

 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE - PRZYDATNE LINKI

WWW.CDZDM.PL

TU ZNAJDZIESZ: INFORMCAJE O ZAWODACH, TESTY PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH, SERIE WIDEO – O SOBIE, INFORMACJE JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ PO PODSTAWÓWCE.

 

WWW.ZAWODOWCY.GORZOW.PL

TU ZNAJDZIESZ: INFORMATOR O ZAWODACH I SZKOŁACH ŚREDNICH W GORZOWIE WLKP., TU RÓWNIEŻ ZNAJDZIESZ TEST, KTÓRY OKREŚLI TWÓJ PROFIL ZAWODOWY.

 

WWW.MAPAKARIER.ORG

TU ZNAJDUJE SIĘ INTERAKTYWNA I DARMOWA BAZA INFORMACJI O ŚCIEŻKACH KARIERY I RYNKU PRACY, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O 731 ZAWODACH (baza jest nieustannie rozszerzana).

 

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego (ko-gorzow.edu.pl)

WYKAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.

 

doradztwo.ore.edu.pl

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA, INFORMATOR O ZAWODACH, CYKL FILMÓW „DROGI ZAWODOWE”.

WWW.EZAWODOWCY.PL TU POZNASZ BRANŻE I ZAWODY

 

 

 

                   Misją doradztwa zawodowego jest wskazanie naszym uczniom ich mocnych stron, wzmocnienie zainteresowań i zdolności a także odkrycie drzemiących w nich potencjałów i marzeń po to, aby ułatwić im możliwie trafną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. W rezultacie decyzja taka ma doprowadzić do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu zgodnie z predyspozycjami i zamiłowaniami. Pomocne są tu narzędzia takie jak: testy i psychozabawy.

                    Celem doradztwa zawodowego jest dodanie młodzieży wiary we własne możliwości. Utrwalanie przekonania, że sukces mogą osiągnąć dzięki wytrwałości oraz umiejętności definiowania i realizowania celów, natomiast charakter ukształtują przez wypracowanie dobrych nawyków.

            Na doradztwie zawodowym poprzez poznawanie różnych zawodów pobudzamy młodzież do refleksji ułatwiającej trafny wybór zawodu. Uczniowie poznają zawody deficytowe, zawody przyszłości a także te najlepiej wynagradzane.

            Kolejnym celem doradztwa jest zapoznanie  młodzieży z wiedzą, która pomoże w przyszłości zbudować szczęśliwe życie pozwalające na samorealizację w zawodzie, budowanie satysfakcjonujących relacji w życiu rodzinnym i rozwijanie pasji a także umiejętność zachowania równowagi między tymi trzema sferami. Na doradztwie uświadamiamy uczniom, że do szczęścia prowadzi między innymi umiejętność właściwej komunikacji. Ćwiczymy ją na zajęciach.

                 Pragniemy, aby nasza młodzież wybrała właściwy dla siebie zawód, mogła czerpać z niego radość i aby każdy z naszych uczniów w przyszłości mógł cytować słowa Thomasa Edisona,: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko to była czysta przyjemność”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O kampanii 

 Rozpoczynamy kampanię społeczną promującą kształcenie branżowe. Twoja Branża – Twoja Przyszłość, prowadzoną na stronie internetowej ezawodowcy.pl

Zwracamy się równocześnie z propozycją skieowaną do podmiotów publicznych, samorządowych, szkół, organizacji branżowych i przedsiębiorstw zaangażowania we wspólne działania na rzecz promocji edukacji zawodowej. Wyrazem udziału w kampanii internetowej może być m. in. wykorzystanie udostępnionego baneru promocyjnego. 

Punktem wyjścia kampanii Twoja Branża – Twoja Przyszłość jest dostarczenie szkołom podstawowym – doradcom zawodowym, rodzicom, uczniom - e-materiałów o poszczególnych branżach. W ramach naszych działań udostępniamy na portalu edukacyjnym ezawodowcy.pl materiały branżowe w formule eKlasy Patronackiej na potrzeby doradztwa zawodowego oraz kształcenia w szkołach branżowych I stopnia i technikach, takie jak:  filmy, dane na temat branż i zawodów – przykładowa wysokość zarobków, perspektywy kariery zawodowej, itp. 

Zapraszamy do współpracy - bo dobrze wybrany fach w rękach, to podstawa kariery zawodowej. 

Prof. Czesław Noworol 

Prezes Zarządu Krajowego 

Narodowe Forum Doradztwa Kariery 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Skąd czerpać wiedzę o zawodach?

Polecamy najciekawsze kanały na YouTube i podcasty

 

https://mapakarier.org/blog/article/38/skad-czerpac-wiedze-o-zawodach-polecamy-10-kanalow-na-youtube-i-3-podcasty

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce edukacyjno-zawodowej

 

https://mapakarier.org/blog/article/44/5-rzeczy-o-ktorych-warto-pamietac-rozmawiajac-z-dzieckiem-o-sciezce-edukacyjnozawodowej